• Vertiefe deine schwedische Grammatik und übe die richtige Verwendung von Zeitwörtern, Fragewörtern, Ortspräpositionen und Relativsätzen.

 • 120x120 Copyright information

  Zeitwörter

  idag, ikväll, denna vecka

  Los gehts!
 • 120x120 Copyright information

  Kurzantworten

  Kommer du inte på lördag? Jo, det gör jag.

  Los gehts!
 • 120x120 Copyright information

  Häufige Präpositionen

  på, från, till, i

  Los gehts!
 • 120x120 Copyright information

  Weitere Präpositionen

  Kom före klockan 12!

  Los gehts!
 • 120x120 Copyright information

  Ortsangaben mit "i", "på", "till" und "mot"

  i affären på restaurangen till vänster mot Stockholm

  Los gehts!
 • 120x120 Copyright information

  Zeitangaben mit "i", "på" und "om"

  i veckan om året på tisdag

  Los gehts!
 • 120x120 Copyright information

  "Många" und "mycket"

  många lökar, mycket salt

  Los gehts!
 • 120x120 Copyright information

  Fragen mit "vad", "vem" und "vilka"

  Vad vill du äta? Med vem var du där? Vilka är dina barn?

  Los gehts!
 • 120x120 Copyright information

  Relativsätze mit "som" oder "där" und Nebensätze mit "att"

  Jag har en bil som är snabb. Platsen där jag sitter är obekväm. Tycker du att jag ska flytta till Stockholm?

  Los gehts!
Default