• Hier lernst du Zahlen in verschieden Kontexten zu verwenden.

 • 120x120

  Rechnen

  fyra minus två är lika med två

  Los gehts!
 • 120x120

  Alter

  femtiotre år, nittionio år gammal

  Los gehts!
 • 120x120

  Ordnungszahlen

  första, andra, tredje...

  Los gehts!
 • 120x120

  Prozente

  tjugo procent rabatt, rea

  Los gehts!
 • 120x120

  Grad

  minus tjugo grader, nitton grader, trettio grader

  Los gehts!
 • 120x120

  Mengen

  tio gram, ett hekto, fem deciliter

  Los gehts!
 • 120x120

  Teilmengen

  en tredjedel, en kvart, en halv

  Los gehts!
 • 120x120

  Telefonnummern und Postleitzahlen

  076-48 17 02

  Los gehts!
 • 120x120

  Preise

  åttiofem kronor, nitton och femtio

  Los gehts!
Default