• Lerne wichtige Basics der niederländischen Grammatik wie regelmäßige und unregelmäßige Verben in der Gegenwart, die Befehlsform und die Verwendung der Modalverben.

  • 120x120

    Regelmäßige Verben in der Gegenwart

    ik kom, jij komt, hij/zij komt, wij komen...

    Los gehts!
  • 120x120

    Das Verb "zijn"

    ik ben, jij bent, hij/zij is...

    Los gehts!
  • 120x120

    Das Verb "hebben"

    ik heb, jij hebt, hij/zij heeft...

    Los gehts!
  • 120x120

    Das Verb "gaan"

    ik ga, jij gaat, hij/zij gaat

    Los gehts!
  • 120x120

    Die Verben "willen" und "kunnen"

    ik wil, jij wilt... ik kan, jij kan, hij/zij kan...

    Los gehts!
  • 120x120

    Die Verben "mogen" und "moeten"

    ik mag, jij mag, hij/zij mag... ik moet, jij moet, hij/zij moet...

    Los gehts!
  • 120x120

    Die Verwendung von Modalverben

    Mag ik u iets vragen? - Kunt u mij helpen?

    Los gehts!
  • 120x120

    Wünsche und Vorhaben äußern

    Ik wil een ijsje. - Ik zou graag vakantie nemen.

    Los gehts!
  • 120x120

    Die Befehlsform

    Koop nu, betaal later! - Kom hier!

    Los gehts!
  • 120x120

    Einige Verben der Bewegung

    rijden, lopen, varen ...

    Los gehts!